Utifrån ditt behov hjälper jag dig till en effektiv avslappnad simning. Jag finns i vattnet hands on vid behov och hjälper dig att utveckla din teknik. När så är lämpligt videofilmar jag dig och bearbetar detta i applikationen Coachs Eye. Du får sen filmen via e-post och kan studera den och ta del av mina tips till dig. Under träning använder jag Olanders Aqua talk för enkel kommunikation med er.

Resekostnader och andra utgifter:

Körersättning: 30 kr/mil

Färdbiljetter: faktisk kostnad

Evenueltt inträde i badhus

 

FA-skattsedel finns

Undervisning
Undervisning