Vad är Total Immersion Swimming

Simstart är ett begrepp för mitt sätt att se på energieffektiv simning. I min filosofi och utlärningsmetodik har jag samlat erfarenheter från många olika träningsformer, sporter, tekniker och utbildningar. Min ambition är att Simstart verkligen ska vara individuell träning i grupp – varje individ ska ges bästa möjliga coachning för sina förutsättningar.

Jag lär ut simning med minsta möjliga energiförlust, det vill säga den kraft vi genererar ska driva oss framåt i vattnet. Varje delmoment tränas in för sig och nya rörelsemönster inpräntas. Varje liten del är viktig i konstruktionen av helheten. Den tydliga strukturen ger översikt och känsla av sammanhang. Balans och avslappning är grundstenar, aktivering av torso och ben påbyggnad.

Pedagogiken utvecklas hela tiden, den blir aldrig klar. Varje simmare bidrar till att utveckla Simstart vidare.