Låt mig få öppna dörren till en ny värld för dig

Intresset för simning och i synnerhet simning i öppet vatten, har ökat oerhört de senaste åren. Det är fantastiskt roligt att fler och fler hittar till den formen av simning och blir förälskade i alla intryck och känslor som man upplever när man simmar i öppet vatten. Intresset gör att behovet av bra simundervisning ökar. Jag vill dela med mig av min erfarenhet och kunskap så att känslorna till simning i öppet vatten ska bestå. Mitt ledord är trygghet. Du får genom mig en trygghet i din simning som gör att du kommer att kunna njuta fullt ut under färden i öppet vatten.