Kerstin Nordén i Split
Kerstin Nordén i Split

Under denna meny kan du hitta information om mig, Kerstin Nordén, min idé med simtekniken jag lär ut samt information om själva simtekniken.